Ariadna

19 tekstów – auto­rem jest Ariad­na.

Na wzburzo­nym morzu życia byłeś os­tatnią opoką, o którą roz­trzas­kała się mo­ja łódź nadziei. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 lutego 2012, 00:36

W życiu każdej ko­biety jest mężczyz­na, o którym nig­dy nie za­pom­ni, a który nig­dy nie był jej 

myśl
zebrała 30 fiszek • 24 lipca 2011, 19:46

Zna­lazłam no­wy wy­miar czasu.
Żyję od spot­ka­nia do spot­ka­nia z Nim... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 lipca 2011, 21:01

Byłam, jes­tem i będę przy To­bie.
I tyl­ko Ty możesz spra­wić, że zniknę. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 lipca 2011, 14:09

Czy chce­my znać prawdę na­wet wte­dy kiedy ona nas przeraża?
Czy może prag­niemy usłyszeć to co chce­my i naz­wać to "prawdą"? 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 stycznia 2011, 20:07

Wreszcie zna­lazłam osobę, której mogę wyz­nać wszys­tkie ta­jem­ni­ce - to mo­je od­bi­cie w lustrze.

in­spi­red by dori_34 

myśl
zebrała 41 fiszek • 26 stycznia 2011, 13:36

To co prag­niemy często jest obok, ale za­razem jest dla nas nieosiągalne. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 22 grudnia 2010, 14:53

Tyl­ko dla blis­kich so­bie osób pa­nujące mil­cze­nie nie wy­wołuje uczu­cia niezręczności. 

aforyzm dnia z 25 kwietnia 2011 roku
zebrał 156 fiszek • 8 sierpnia 2010, 12:13

Obojętność serca

Gdy przechodzisz pod "Jego" oknem
i nie czu­jesz pot­rze­by by spoj­rzeć w tamtą stronę 

myśl
zebrała 49 fiszek • 2 sierpnia 2010, 00:18

Będąc szczęśli­wym narze­kamy, że cze­goś jeszcze brak.
Kiedy jest źle, marzy­my by powróciły sta­re czasy. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 20 lipca 2010, 11:51

Ariadna

Kobieta: - do niczego nie da się zmusić - do wszystkiego da się namówić

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność